Planowanie zmiany w podatku VAT. Co warto wiedzieć?

Rok 2021 przynosi poważne zmiany w podatku VAT. Sprawdź w naszym wpisie, na czym polegają planowane modyfikacje.

Jak zmieni się rozliczanie korekt in minus?

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania względem podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, korekty obrotu można dokonać, jeśli podatnik posiada potwierdzenie otrzymania tej korekty przez nabywcę lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Potwierdzenie musi zostać uzyskane przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą. 

Planowana zmiana przewiduje, iż w przypadku korekt in minus obniżenie podstawy opodatkowania i VAT nastąpi w okresie, w którym zostanie wystawiona faktura korygująca. Warunkiem jest uzgodnienie z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług. Musi ono zostać wskazane w korekcie, gdzie należy zaszczyć, iż warunki te zostały spełnione.

Co zmienia się w zakresie zaliczek w eksporcie towarów?

Kolejna zmiana w podatku VAT, wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2021, dotyczy modyfikacji w zakresie zaliczek w eksporcie towarów. Dotychczas, podatnik, otrzymawszy całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, mógł stosować zerową stawkę VAT w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie dwóch miesięcy, liczonych od końca miesiąca, w którym nastąpiło otrzymanie zapłaty. Zgodnie z nowymi przepisami, termin wywozu towarów wynosi nie dwa, a sześć miesięcy. Jest to okres, pozwalający zastosować zerową stawkę VAT do zaliczki w eksporcie towarów.

Prawo do odliczenia VAT w poprzednich latach i po modyfikacji

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podatnik VAT ma na odliczenie naliczonego podatku trzy miesiące, ze względu na możliwość odliczenia podatku w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Jeśli nie dokona tego w wyżej wymienionym terminie, odliczenia podatku VAT może on dokonać jedynie w drodze korekty deklaracji. 

Nowe przepisy wydłużają okres możliwości odliczenia naliczonego podatku do czterech kolejnych okresów rozliczeniowych

Kolejną zmianą od 1 stycznia 2021 jest możliwość odliczania VAT z tytułu nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Muszą być one jednak opodatkowane u podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Mechanizm podzielonej płatności w roku 2021; co się zmieni?

Ustawodawca przewidział również spore zmiany w Mechanizmie Podzielonej Płatności. Doprecyzowane zostało brzmienie artykułu 108 ust. 1a ustawy o podatku VAT, z którego wynika jednoznacznie, że chodzi o faktury, których wartość brutto przekracza kwotę 15 000 złotych lub równowartość kwoty, wyrażonej w walucie obcej. 

Ponadto MPP nie będzie się już stosowane do potrąceń pozakodeksowych, dopuszczalnych na gruncie zasady swobody umów i istniejących na rynku, takich jak na przykład netting. 

Kolejną zmianą w MPP w 2021 roku jest możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT, w przypadku kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów lub należności celnych.

Co jeszcze ulegnie modyfikacji w zakresie podatku VAT w 2021 roku?

Zgodnie z nowymi przepisami, modyfikacji ulega definicja rolnika ryczałtowego, czasopism regionalnych oraz lokalnych. Zwiększony zostaje limit jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 do 20 złotych. 

Niemniej ważna jest zmiana, dotycząca WIS, czyli Wiążącej Informacji Stawkowej. Wprowadzono między innymi trzyletni okres ważności WIS, a także zniesiono ochronę podatnika jeśli Wiążąca Informacja Stawkowa została wykorzystana podczas transakcji niezgodnych z prawem. Ponadto w wykazie podatników VAT nie będą już umieszczane numery PESEL podmiotów.

Ze względu na rozległość i stopień skomplikowania zmian w podatku VAT polecamy skontaktowanie się z naszym biurem rachunkowym, w celu przeprowadzenia różnego rodzaju operacji podatkowych. Korzystając z naszych usług możesz być pewien, że nie popełnisz błędu w trakcie obliczeń.  

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.